Filozofická fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Katedrová anketa

Katedrová anketa 2015/2016

Milé kolegyne a kolegovia, poslucháčky a poslucháči kurzov Katedry logiky a metodológie vied!

Na Katedre logiky a metodológie vied si veľmi vážime každú spätnú väzbu k našej práci. Fakultná anketa nám však vzhľadom na malý počet otázok a nízku mieru účasti poskytuje len obmedzené množstvo informácií. Preto sme sa v zimnom semestri akademického roka 2015/2016 rozhodli zorganizovať vlastnú, katedrovú anketu.

Tak ako fakultná anketa, aj tá naša je anonymná a má podobu elektronického dotazníka. Na vyplnenie dotazníka nie je potrebné vypĺňať žiadne osobné údaje, ani sa prihlasovať do AIS2. Údaje, ktoré z ankety získame, poslúžia výlučne na interné potreby Katedry logiky a metodológie vied.

Využite preto možnosť vyjadriť svoj názor na kvalitu výučby, okomentovať aktraktivitu preberaného materiálu a posúdiť prínos našich predmetov pre rozvoj Vašich vedomostí a zručností – zapojte sa do katedrovej elektronickej ankety!  Vyplnenie dotazníka trvá len pár minút. Ak na otázky v dotazníku odpoviete pravdivo a obsiahlo, prispejete tým k skvalitneniu kurzov a ich lepšiemu prispôsobeniu potrebám študentiek a študentov.

Každý predmet, ktorý sa v ZS 2015/2016 realizuje na našej katedre, má svoj vlastný dotazník. Uvádzame ich zoradené podľa vyučujúceho.

Anketa - plagát
Anketa - plagát 2