Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kurz pre mierne pokročilých

 

KATEDRA KLASICKEJ A SEMITSKEJ FILOLÓGIE

FILOZOFICKEJ FAKULTY UK

otvára

 

KURZ LATINSKÉHO JAZYKA PRE VEREJNOSŤ


pre mierne pokročilých

 

Trvanie kurzu: 16. september 2019 – 16. december 2019

Rozsah kurzu: 14 týždňov: 1× týždenne 2 vyučovacie hodiny,
t. j. 28 v. h. celkovo (1 v. h. = 45 minút)

Deň a doba konania kurzu: pondelok 17:00 – 18.30 hod.

Miesto konania kurzu:
Filozofická fakulta UK, Gondova 2, 3. poschodie, miestnosť č. 319

Vyučujúci: Mgr. Ivan Lábaj, PhD.

Cena kurzu: 140,00 € (5 € za vyučovaciu hodinu)

 

______________________________________________
Bližšie informácie: ludmila.buzassyovauniba.sk (0907 981396), 02/ 59339 434

Ak máte záujem prihlásiť sa na kurz latinského jazyka, treba:


 1) zaslať vyplnenú prihlášku na adresu ludmila.buzassyova@uniba.sk min. 5 dní pred začiatkom kurzu a dostať následne potvrdenie o jej registrácii,

2) zaplatiť školné.

Školné za kurz (140€) sa bude platiť až po prvej vyučovacej hodine, v prípade naplnenia minimálneho počtu študentov v skupine. Účasť na prvej vyučovacej hodine je preto dôležitá! 

Platiť môžete bankovým prevodom, na č.účtu: 7000083100/8180 (IBAN: SK36 8180 0000 0070 0008 3100), VS 105230, do poznámky môžete uviesť „Latinský jazyk pre pokročilých“.

 

Prihláška pokročilí

Plagát na stiahnutie