Kurz pre mierne pokročilých

 

KATEDRA KLASICKEJ A SEMITSKEJ FILOLÓGIE

FILOZOFICKEJ FAKULTY UK

otvára

 

KURZ LATINSKÉHO JAZYKA PRE VEREJNOSŤ


pre mierne pokročilých

 

Trvanie kurzu: 15. marec 2022 – 14. jún 2022

Rozsah kurzu: 14 týždňov: 1× týždenne 2 vyučovacie hodiny,
t. j. 28 v. h. celkovo (1 v. h. = 45 minút)

Deň a doba konania kurzu: utorok 17:00 – 18.30 hod. 
(po dohode sa termín konania kurzu môže posunúť na 18.00)

Miesto konania kurzu:
on-line (Skype/MS Teams)

Vyučujúci: Mgr. Mária Šibalová, PhD.

Cena kurzu: 140,00 € (5 € za vyučovaciu hodinu)

 

______________________________________________
Bližšie informácie: ludmila.buzassyovauniba.sk (0907 981396), 02/ 59339 434

Ak máte záujem prihlásiť sa na kurz latinského jazyka, treba:


 1) zaslať vyplnenú prihlášku na adresu ludmila.buzassyova@uniba.sk min. 5 dní pred začiatkom kurzu a dostať následne potvrdenie o jej registrácii,

2) zaplatiť školné.

Školné za kurz (140€) musí byť uhradené do prvej vyučovacej hodiny bankovým prevodom. V prípade nenaplnenia minimálneho počtu účastníkov kurzu sa školné bude vracať! 

Platiť môžete bankovým prevodom, na č.účtu SK49 0200 0000 0028 2656 9753; do poznámky môžete uviesť „Latinský jazyk mierne pokročilí - [Vaše meno]“. 

 

Prihláška mierne pokročilí