Aktuality

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2017

Pozvánka na Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý sa uskutoční v sobotu 21. januára 2017 od 10:00. 

Ďalšie informácie a sprievodný program nájdete tu

Radi vás privítame na Katedre klasickej a semitskej filológie na Gondovej ul. 2. Klasická sekcia sídli na treťom poschodí, arabistika na prvom.

Všetko o štúdiu klasických jazykov nájdete tu

Všetko o štúdiu arabčiny nájdete tu

 


*****************************************

Prihlasovanie na mobility a stáže Erasmus+ otvorené!

Referát zahraničných stykov FiF UK oznamuje, že od dnešného dňa je možné prihlásiť sa na študentské mobility  a tiež študentské stáže cez program Erasmus+ na celý nadchádzajúci akad. rok 2017/18 (na zimný aj letný semester mobility). Prihlasovanie trvá do 16. decembra 2016. Prihlášku na mobilitu a stáž, zoznam príloh k prihláške,  rovnako aj ďalšie potrebné informácie týkajúce sa prihlasovania nájdete na webovej stránke FiF UK v sekcii medzinárodné vzťahy (sekcia Výber študentov na Erasmus).  Staršie

 

Medzinárodná konferencia pri príležitosti sedemdesiatin profesora Daniela Škovieru "Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície", ktorá sa uskutoční 18.–19. novembra 2016 na Filozofickej fakulte UK, Gondova ul. 2, Bratislava, miestnosť č. 236 (Program pdf - fotky z konferencie

*****************************************

Deň otvorených dverí (23.1.2016)


***************************************** 

Prihlasovanie na mobility a stáže Erasmus+ otvorené!

Referát zahraničných stykov oznamuje, že je možné prihlasovanie na študentské mobility a tiež študentské stáže cez program Erasmus+ na celý nadchádzajúci akad. rok 2016/17 (na zimný aj letný semester mobility). Prihlasovanie trvá do 15. januára 2016. Prihlášku na mobilitu a stáž, zoznam príloh k prihláške,  rovnako aj ďalšie potrebné informácie týkajúce sa výberového konania nájdete na webovej stránke FiF UK v sekcii medzinárodné vzťahy (Erasmus+ - študenti - výber študentov na Erasmus).

*****************************************

Za profesorom Petrom Kuklicom (1933 – 2015)


*****************************************

Vo Viedni aplaudovali študentskému divadlu z Filozofickej fakulty UK


*****************************************

Prednášky a podujatia

*****************************************

Nové publikácie