Študentská vedecká a odborná konferencia

Študentská vedecká a odborná konferencia 2024

Pozývame vás na výnimočnú akademickú udalosť, ktorá sa bude konať 18. apríla 2024 od 9:00 v miestnosti 214 priamo u nás na katedre žurnalistiky. Táto konferencia je určená pre študentky a študentov bakalárskeho a magisterského stupňa, ktorí majú záujem prezentovať svoje výskumy a projekty v oblasti žurnalistiky a mediálneho výskumu. Termín odovzdania prác je 11. apríla 2024.

Cieľom konferencie je umožniť študentom predstaviť svoje seminárne, ročníkové alebo akékoľvek iné práce zamerané na médiá a žurnalistiku. Či už ide o práce vytvorené v rámci štúdia alebo hoci aj vo voľnom čase. Práce môžu zahŕňať aj žurnalistické prejavy, tie však musia byť súčasťou prezentovanej témy, ktorej vedecká či odborná časť je nevyhnutnou podmienkou.

Písomné práce by mali mať rozsah 10 až 20 normostrán. Ústna prezentácia, vrátane diskusie, by nemala presiahnuť 20 minút. Každá prezentovaná práca má prideleného oponenta, ktorý prezentujúcim poskytne hodnotenie a kritické pripomienky. Odborná porota bude hodnotiť jednotlivé vystúpenia a najlepšie práce budú ocenené finančnými odmenami vo forme mimoriadneho štipendia.

PRIESTOR NA ODOVZDANIE PRÁC (ONLINE ZBERNÁ NÁDOBA)

Konferencia predstavuje výnimočnú príležitosť pre študentov na zviditeľnenie ich práce, pričom zároveň vytvára priestor pre tvorivý dialóg s odborníkmi. Ponúka tiež jedinečnú šancu vyskúšať si obhajobu akademických a odborných projektov v praxi. Zároveň je ideálnou platformou pre študentov, ktorí zvažujú postgraduálne štúdium v oblasti žurnalistiky a médií.

Tešíme sa na vašu účasť a zdieľanie vašich inovatívnych myšlienok, výskumov či projektov.

V prípade akýchkoľvek otázok sa bez váhania obráťte na Petra Ivaniča, ktorý vám povie viac (peter.ivanicuniba.sk)