Základy teórie rozhlasovej žurnalistiky v systéme masmediálnej komunikácie

Chudinová, Eva – Lehoczká, Viera: Základy teórie rozhlasovej žurnalistiky v systéme masmediálnej komunikácie. Trnava : UCM, 2005. 230 s.
ISBN 80-89220-04-5

Význam a prínos rozhlasového vysielania v 21. storočí, v informačnej dobe, v dobe novodobých technológii a neustále vznikajúcich nových médií, má konštantnú hodnotu v zmysle najdostupnejšieho média. Rozhlasové médiá sú aktuálnou témou pre odborníkov i laikov. Táto publikácia ponúka možnosť nahliadnuť do „zákulisia“ rozhlasovej komunikácie a rozhlasovej žurnalistickej tvorby v slovenských reáliách. Na báze logicko-pojmového a vecného spracovania teoretických ako aj praktických poznatkov z analyzovanej problematiky, vysokoškolská učebnica ponúka vhodnú teoretickú bázu pre poznanie základnej pojmológie, duálnych princípov verejnoprávneho a súkromno-komerčného vysielania, metodiky tvorby a žánrológie v rozhlasovej žurnalistike, ako aj adresáta rozhlasového vysielania.


Doc. PhDr. SAMUEL BREČKA, PhD.