Dokumentárny film: História, teória, realizácia

Dobiš, Igor: Dokumentárny film : História, teória, realizácia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, 168 strán.
ISBN 80-223-2008-0

 

Kniha ponúka odpovede na niektoré základné otázky histórie, teórie a realizácie dokumentárneho filmu. V historickom prehľade vývoja dokumentárneho filmu sa čitateľ zoznamuje s najdôležitejšími myšlienkovými prúdmi a menami najvýraznejších zakladateľských osobností Louisa a Augusta. Lumiérovcov, Georgesa. Méliésa, Dzigu.Vertova, Roberta J. Flahertyho, Johna Griersona, predstaviteľmi amerického dokumentaristického hnutia, s hnutím Free cinema i s Chrisom Markerom a a Jeanom Rouchom z francúzskeho Cinéma vérité.
V teooretickej časti sú sformulované základné vlastnosti a princípy dokumentárneho filmu i spôsoby dokumentárneho záznamu skutočnosti. Každé filmové a televízne dielo odráža a lebo pripomína skutočnosť, v ktorej žijeme, ktorú priamo vnímame. Vzniká preto dojem, že dielo je napodobením alebo opakovaním štruktúry toho javu, ktorý dielo zobrazuje. Nie je to tak. Dokumentárne alebo publicistické dielo roztvára a osvetľuje logiku javu, ktorý ale zobrazuje prostredníctvom svojej vlastnej štruktúry.
Dôležitou súčasťou knihy je štruktúra literárnej prípravy dokumentárneho filmu Od námetu cez scénosled až k literárnemu scenáru. Vo vizuálnom členení zasa od záberu, cez sekvenciu až k obrazu.
Aké sú druhy filmov a televíznych programov a aké sú najčastejšie úskalia dokumentárnej filmovej a televíznej tvorby?
Realizácia dokumentárneho filmu je vyvrcholením dokumentaristovej práce. S akým scenárom pracuje? Aké sú vzťahy medzi veľkosťou a dĺžkou záberu? Aká je väzba záberov? Ako ubieha filmový čas? A aký je človek pred kamerou?
Krok za krokom sledujeme postprodukciu – dokončovacie práce. Od hodnotenia denných prác cez strih, komentár, výber hudby až po zvukovýrobu – mixáž.
Záverečná kapitola je venovaná vnímaniu a posudzovaniu dokumentárneho filmu a jeho žánrovému členeniu.
Kniha je venovaná študentom Univerzity Komenského, ktorým poskytne základnú orientáciu pri ich filmárskych začiatkoch a najpotrebnejšie informácie o vyše storočnej histórii „pohyblivých obrázkov“.

Autor