Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Veda

Vedecké projekty/granty

 

 

realizácia grantu zahŕňa:
- vytvorenie a výuku predmetu: Globálne výzvy nielen pre žurnalistov (Mgr. Frédérique Hazeová)
- začlenenie Globálnych výziev do predmetu Dátová žurnalistika (Mgr. Ján Hacek, PhD.)
- začlenenie Globálnych výziev do predmetu Žurnalistické žánre 3 (Mgr. Simona Mikušová, PhD.)
- zostavenie publikácií

 

 • Knowledge for future journalists /U.S. Embassy Small Grants Program/ (2016)

- prostriedky na nákup zahraničnej litaratúry

 

 • KEGA Novinárske žánre pre zrakovo znevýhodnených študetnov – teória a prax (2015)

 

 

 • Medzinárodný vedecký projekt Katedry UNESCO Univerzity Roberta Schumanna v Štrasburgu: Pratiques journalistiques et médiatiques Entre mondialisation et diversité culturelle  (Žurnalistická a mediálna prax. Medzi globalizáciou a kultúrnou diverzitou.  Koordinátor: prof. Michel Mathie

Doba riešenia: 2010 – 2012

Cieľ: Usporiadanie  4 vedeckých kolokvií (2010 v Bordeaux, pre krajiny západnej Európy), (2011. január Ougadougou, pre vybrané krajiny Afriky), (jún, 2011, v Bratislave, na Čiernej Vode, pre krajiny strednej a východnej Európy),   (2012, v Štrasburgu pre krajiny severnej Európy, Porýnie a ďalšie kontinenty)

Participácia na projekte:

 • 2010 (september) FiF UK, pracovné stretnutie vedeckého a organizačného výboru kolokvia pripravovaného vedeckého kolokvia na tému L ´expression médiatique de la diversité culturelle en Europe Centrale et orientale (Mediálna expresia kultúrnej diverzity v krajinách strednej a východnej Európy).
 • 2011 (20. – 22. jún) konanie vedeckého kolokvia na Čiernej Vode L ´expression médiatique de la diversité culturelle en Europe Centrale et orientale (Mediálna expresia kultúrnej diverzity v krajinách strednej a východnej Európy) pod záštitou podpredsedu Vlády SR prof. Rudolfa Chmela . Aktívne účastníčky kolokvia: prof. PhDr. Danuša Serafínová, PhD., doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD., PhDr. Mária Follrichová, PhD. Koeditorstvo zborníka z vyššie uvedeného vedeckého kolokvia  Danuša Serafínová a Michel Mathien.

Publikačný výstup:

 • Serafínová, Danuša (50%) - Mathien, Michel (50%): L´expression médiatique de la diversité culturelle en Europe centrale et orientale. - Bruxelles: Bruylant, 2013. - 453 S. ISBN 978-2-8027-3801-5
 •  Hlavčáková, Svetlana (100%): L´expression médiatique de la diversité culturelle en Slovaquie á l´epoque contemporaine
   Lit. 20 zázn.

In: L´expression médiatique de la diversité culturelle en Europe centrale et orientale. - Bruxelles : Bruylant, 2013. - S. 109-122. - ISBN 978-2-8027-3801-5

 • Follrichová, Mária (100%): Ruthénes et Ukrainiens en Slovaquie et leurs médias
  Lit. 10 zázn.

In: L´expression médiatique de la diversité culturelle en Europe centrale et orientale. - Bruxelles : Bruylant, 2013. - S. 141-151. - ISBN 978-2-8027-3801-5

 • 2012 (14. – 16. február) prof. Danuša Serafínová, členka vedeckého, organizačného  a edičného výboru a aktívna účastníčka vedeckého kolokvia v Štrasburgu na tému Les médias de l´expression de la diversité culturelle (Média expresie kultúrnej diverzity).

Publikačný výstup: Serafínová, Danuša (100%): L´expression de la diversité en Europe centrale et orientale. In: L´expression de la diversité culturelle : un enjeu mondial. - Bruxelles : Bruylant, 2013. - ISBN 978-2-8027-4078-0. - S. 39-44 

 

 

 • Grant Úradu vlády SR v rámci programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2011/0

Názov projektu: Napíš to ešte raz! – Irin oda mek jekhvar!

Doba riešenia: rok 2011; spoluriešiteľka;

Publikovaný Výstup: EDJ Follrichová, Mária: Etika –nevyhnutná súčasť žurnalistického povolania. In: Napíš to ešte raz!. - Bratislava : Romano Kher - Rómsky dom, 2011, s. 18-19;

 • členka watch-dog skupiny odborníkov, ktorí systematicky sledovali príspevky o Rómoch, vyhodnocovali ich a ukážky a stanoviská a ďalšie informácie uverejňovali na www.mekjekhvar.sk/p/o-projekte.html
 • semináre odborníkov s autormi i verejnosťou; tlačová konferencia
 • komunikácia s verejnosťou a novinármi – prijímanie a vyhodnocovanie podnetov
 • podnety Tlačovej rade SR - upozornenia na porušenia Etického kódexu novinára v príspevkoch o Rómoch;

 

 

 • Grant Nadácie otvorenej spoločnosti pre občianske združenie Romano Kher, číslo grantovej zmluvy: G/XX/XX/80000/1/62Z.

Názov projektu: Rómske dokumentačné a informačné centrum; Úloha: Monitoring médií;

Doba riešenia: roky 2013 – 2014; spoluriešiteľka.

 • prvá fáza: rok 2013 – uskutočnila som monitoring periodickej tlače: denníkov Pravda, SME, Hospodárske noviny, Nový Čas, týždenníka Plus 7 dní; rozhlasového vysielania: RTVS – SRo a televízneho vysielania: RTVS – STV1, TA3, Televízia Markíza a Televízia Joj za obdobie od 1.10. – 16.10.2013.
 • začiatok 2. fázy – začiatok roku 2014: napísala som krátku štúdiu k výsledkom monitoringu.