Rozhlasové a TV štúdio

Prevádzkové hodiny

pondelok: 12.00 – cca do 19.00

utorok: 7.30 - 14.30

streda: 7.30 - 14.30

 

technický pracovník rozhlasového a TV štúdia: Ján Volár

studiobac@zoznam.sk