Kontakt

(c) Linda Kleinová

E-mail:
podciarou@uniba.sk

 

Adresa:
Pod čiarou
Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave
Štúrova 9
811 02 Bratislava

 

Časopis si môžete kúpiť v kníhkupectve Academia (Knihomoľ) na Štúrovej 9 v Bratislave alebo nás môžete kontaktovať mailom a časopis Vám pošleme poštou.

  

Šéfredaktori: Ján Hacek, Mária Stanková
Redakčná rada sa aktualizuje každý semester podľa študentiek a študentov, ktorí participujú na príprave daného čísla.