Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

pedagógovia

Prof. PhDr. Danuša Serafínová, PhD.
danusa.serafinova@uniba.sk

Doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD.
svetlana.hlavcakova@uniba.sk

Doc. PhDr. Mária Follrichová, PhD.
maria.follrichova@uniba.sk

Mgr. Ján Hacek, PhD.
jan.hacek(at)uniba.sk

Mgr. Peter Kubínyi, PhD.
peter.kubinyi@uniba.sk

PhDr. Anna Sámelová, PhD.
samelova9@uniba.sk

PhDr. Ivan Sečík, PhD.
ivan.secik@uniba.sk

Mgr. Mária Stanková, PhD.
maria.stankova@uniba.sk

Mgr. art. Matúš Zajac
matus.zajac@uniba.sk

Mgr. Frederika Hazeová
hazeova1@uniba.sk

Mgr. Martin Strižinec
strizo@gmail.com

Mgr. Veronika Ševčíková
veronika.sevcikova@uniba.sk

Mgr. Ľubomír Bajaník
lubobajo(at)gmail.com

Mgr. Dávid Vido
davidvido79@gmail.com