Mgr. Zuzana Javorová

Zuzana Javorová

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
externá doktorandka

E-mail: tinova1@uniba.sk