Doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky

E-mail: svetlana.hlavcakova@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2416
Miestnosť: 307

Konzultačné hodiny (prostredníctvom MS Teams) po dohode