Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Simona Mikušová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
odborná asistentka

E-mail: simona.mikusova@uniba.sk
Telefón: (+421 2) 59339706
Miestnosť: 318

Konzultačné hodiny: utorok: 9.30 – 11.30