Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prof. Andrey Rikhter, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
funkčné miesto profesor (od 1. 2. 2020)

E-mail: andrey.rikhter@uniba.sk
Telefón:  +421 2 9013 2202
Miestnosť: 326