Životopis

V roku 2016 mu bol udelený titul PhD a od septembra 2016 vyučuje na Katedre žurnalistiky FIF UK v Bratislave.

Štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 1983.

Od roku 1983 do roku 1995 pracoval ako redaktor v denníku Práca, kde sa venoval predovšetkým zdravotníckej problematike, písaniu reportáží a fejtónov. Od roku 1990 mu do redakčného portfólia pribudla zahranično-politická reportáž. Ako reportér viackrát začiatkom deväťdesiatych rokov navštívil Juhosláviu a písal reportáže o vojenskom konflikte v tejto krajine. V tom čase už písal reportáže aj  o dianí v Ruskej 

V rokoch 1995 až 2007 pracoval ako redaktor v týždenníku Plus 7 dní. Venoval sa predovšetkým reportážam, a to aj zahraničným. Spolu s fotografom Alanom Hyžom pracoval súbežne na dvoch knižných projektoch – knihe reportáží z krajín bývalého Sovietskeho zväzu a knihe reportáží z bývalých socialistických krajín. Za knihu Ríša zla získal v roku 2001 ako autor literatúry faktu Cenu E. E. Kischa. 

 

Za reportáže získal niekoľko prvých cien v novinárskych súťažiach Slovenského syndikátu novinárov:

(Slovenský zväz novinárov a Slovenský literárny fond - 3. cena v novinárskej súťaži mladých autorov – novinárov a poslucháčov OŽ FFUK 1987, 1. miesto v Novinárskej  súťaži SSN 2008, 2. miesto v Novinárskej súťaži SSN 2009) a Literárneho fondu:

(Cenu za novinársku tvorbu 2006, Cena za novinársku tvorbu 2007 a tiež Prémia za novinársku tvorbu 2007 , Cena za novinársku tvorbu 2008, Prémia za novinársku tvorbu 2009).

V roku 2001 získal 2. cenu v súťaži UNHCR – Best Refugee Story 2001. V novinárskej súťaži Nadácie otvorenej spoločnosti bol v Novinárskej cene 2009  nominovaný v kategórii najlepšia reportáž v printových médiách  a v Novinárskej cene 2010 nominovaný na Cenu British Council za podporu medzikultúrneho dialógu.

Dlho sa tiež venoval rómskej problematike a za svoj článok Quo vadis Romale? získal prvú cenu v novinárskej súťaži Baroro/Kamienok vyhlasovanej Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske otázky. V 3. ročníku súťaže Gypsy Spirit 2011 bol nominovaný na cenu Gypsy Spirit Médiá.  

Ako reportér informoval formou reportáži o osudoch ľudí po vlne cunami na Srí Lanke a o zemetrasení v Turecku.

Napísal tiež viacero rozhovorov so známymi osobnosťami: s Milanom Kučanom, prezidentom Slovinskej republiky, s ruským politikom Vladimírom Žirinovským, s manželkou ruského disidenta Andreja Sacharova Jelenou Bonnerovou, s vyslancom ruského prezidenta Jeľcina pre ľudské práva Sergejom Kovaľovom, s ruským šachistom Anatoljom Karpovom, s chorvátskou speváčkou Terezou Kesovijou či francúzskym fotografom Yannom Bertrandom.

Od roku 2007 do roku 2010 pracoval ako redaktor v redakcii týždenníka Žurnál. Okrem reportáží sa venoval aj analytickým článkom. V tomto období opäť s fotografom Alanom Hyžom pracoval na ďalšom knižnom projekte, ktorý mapoval osudy slovenských misionárov, saleziánov, vo svete. Aj za tieto reportáže získal niekoľko novinárskych cien v súťažiach Slovenského syndikátu novinárov a Literárneho fondu a za knihu Misia v roku 2011 aj druhú Cenu E. E. Kischa.

 

Po zániku týždenníka Žurnál pôsobil rok ako voľný novinár.

 

Znalosť jazykov

Hovorí po rusky, chorvátsky, anglicky.

Čiastočne ovláda aj francúzsky a nemecký jazyk.