Výskum

Výskum

  • globálna žurnalistika a globálna žurnalistická etika / global journalism and global journalism ethics
  • orientalizmus v médiách / orientalism in media
  • identita/identity a médiá / identity/identities and media
  • mediálne pokrývanie vzdialených kontextov / media coverage of different contexts
  • sociologická perspektíva medií / sociology perspective of media
  • mediálne pokrývanie rôznych globálnych téma a výziev / media coverage of various global issues and challenges
  • mediálna a informačná gramotnosť / media and information literacy