Predmety

Predmety

  • Globálna rozvojová žurnalistika / Global Development Journalism
  • Globálne výzvy (nielen) pre žurnalistov / Global Challenges (not only) for journalists
  • Mediálny ateliér (tlač a online) 1 / Media atelier (print & online) 1
  • Mediálny ateliér (tlač a online) 2 / Media atelier (print & online) 2
  • Sociológia prostriedkov masovej komunikácie / Sociology of mass communication