Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Olívia Strapeková, M.A.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
externá doktorandka

E-mail: ostrapekova@hotmail.com
Telefón: 
Miestnosť: 315

Konzultačné hodiny