Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. art. Matúš Zajac

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
externý pedagóg

E-mail: matus.zajac@uniba.sk
Telefón:
Miestnosť: 

Konzultačné hodiny: pondelok 17.00 - 17.50