Mgr. Martin Strižinec

Martin Strižinec

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
externý doktorand

E-mail: martin.strizinec@uniba.sk