Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výskum

Projekty a granty:

2022 - 2025 Erasmus+ projekt 2021-1-SK01-KA220-HED-000023528 BELONG: Better Education through Long-term Investment into Inclusiveness and Student and Staff Wellbeing 

2021 - VEGA 1/0315/21 Poetika slovenskej prózy 18. - 20. storočia 2, hl. vedúci prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. (spoluriešiteľka)

2017 - 2020 VEGA 1/0647/17 Poetika slovenskej prózy 18. – 20. storočia, hl. vedúci prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. (spoluriešiteľka)

2017 - 2019 Erasmus+ projekt: 2017-1-IT02-KA204-036607 Migrant Literacies (metodička v spolupráci s PROACADEMY o.z.)

 

Oblasti záujmu výskumnej činnosti:

medialingvistika; jazyk médií

mediálny obraz

semiotika médií

literárna kritika, kultúrna publicistika

spisovatelia – novinári (osobnosti slovenskej literatúry, ktoré zásadne ovplyvnili žurnalistiku)

 

<output>VEGA 1/0647/17 Poetika slovenskej prózy 18. – 20. storočia</output>

<output>VEGA 1/0647/17 Poetika slovenskej prózy 18. – 20. storočia</output>

<output>VEGA 1/0647/17 Poetika slovenskej prózy 18. – 20. storočia</output>