Výskum

Projekty a granty:

2021 - VEGA 1/0315/21 Poetika slovenskej prózy 18. - 20. storočia 2, hl. vedúci prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. (spoluriešiteľka)

2017 - 2020 VEGA 1/0647/17 Poetika slovenskej prózy 18. – 20. storočia, hl. vedúci prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. (spoluriešiteľka)

Erasmus+ projekt: 2017-1-IT02-KA204-036607 Migrant Literacies (metodička v spolupráci s PROACADEMY o.z.)

Erasmus+ projekt: 2020-1-IE01-KA204-066006 One voice, many stories: Storytelling as a vehicle for Social Inclusion and Active Citizenship (metodička v spolupráci s PROACADEMY o.z.)

 

Oblasti záujmu výskumnej činnosti:

medialingvistika; jazyk médií

mediálny obraz

semiotika médií

literárna kritika, kultúrna publicistika

spisovatelia – novinári (osobnosti slovenskej literatúry, ktoré zásadne ovplyvnili žurnalistiku)

 

<output>VEGA 1/0647/17 Poetika slovenskej prózy 18. – 20. storočia</output>

<output>VEGA 1/0647/17 Poetika slovenskej prózy 18. – 20. storočia</output>

<output>VEGA 1/0647/17 Poetika slovenskej prózy 18. – 20. storočia</output>