Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Mária Miková

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
externá doktorandka

E-mail:
Telefón:
Miestnosť: 315

Konzultačné hodiny