Mgr. Mária Miková

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
externá doktorandka

E-mail: mikova53@uniba.sk
Telefón:
Miestnosť: 315