Životopis

Vzdelanie

1968 – 1972    Stredná ekonomická škola v Prešove

1972 – 1977    Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave

1977               mesačný jazykový kurz ruského jazyka, Moskva, Rusko

1978               PhDr. na Filozofickej fakulte UK v Bratislave

1988 - 1989    postgraduálne štúdium vysokoškolskej pedagogiky na UK v Bratislave

1990               CSc. (kandidát filologických vied) na FiF UK v Bratislave a na Fakulte žurnalistiky KŠU, Kyjev, Ukrajina

2013               habilitácia (doc.) v odbore 3.2.1. Žurnalistika (Teória a dejiny žurnalistiky) na FiF UK v Bratislave

Pracovné skúsenosti

1975 – dodnes Katedra žurnalistiky FiF UK Bratislava

2000 – dodnes vedúca Sekcie periodickej tlače a agentúrneho spravodajstva

Špecializácia: žurnalistické žánre, novinárska publicistika,  národnostná a krajanská žurnalistika, vnútorná politika,  základy štátu a práva

Jazykové znalosti
                      ukrajinský jazyk – aktívne
                      ruský jazyk - aktívne
                      anglický jazyk - pokročilý

Počítačové znalosti
                      Internet (e-mail, www) - pokročilý
                      FrontPage - základy
                      Microsoft Excel - pokročilý
                      Microsoft Outlook - pokročilý
                      Microsoft PowerPoint - pokročilý
                      Microsoft Word – expert
                      TYPO 3 editor Profi

Publikačná činnosť
                        1 vysokoškolská učebnica

                        1 vysokoškolská pomôcka
                        20 vedeckých štúdií
                        20 odborných článkov
                        100 odborných prekladov

Spoločenská činnosť

1978 – dodnes – členka Slovenského syndikátu novinárov

2002 – dodnes – členka výkonného výboru Slovensko-ukrajinskej spoločnosti

2002 – dodnes – šéfredaktorka Informačného bulletinu SUS

2010 – dodnes – predsedníčka občianskeho združenia Mass Media Science

2011 – dodnes – členka Redakčnej rady Otázok žurnalistiky, časopisu pre teóriu, výskum a prax masmediálnej  komunikácie

2011 – dodnes – členka Sociálnej komisie Slovenského syndikátu novinárov

Vlastnosti a záujmy
flexibilita, komunikatívnosť, príjemné vystupovanie, odolnosť voči stresu, cestovanie, literatúra, verejné dianie

Iná odborná činnosť
preklady z a do ukrajinského a ruského jazyka; tlmočenie na najvyššej úrovni