Predmety

Aktuálne otázky vnútornej politiky

Investigatívna žurnalistika

Kapitoly z politológie

Národnostná a krajanská žurnalistika

Sociológia prostriedkov masovej komunikácie

Vnútorná politika

Základy štátu a práva

Žurnalistické žánre 1

Žurnalistické žánre 2