Doc. PhDr. Mária Follrichová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky

E-mail: maria.follrichova@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2414
Miestnosť: 317

Konzultačné hodiny po dohode e-mailom.