Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doc. PhDr. Mária Follrichová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky

E-mail: maria.follrichova@uniba.sk
Telefón: (+421 2) 59339710
Miestnosť: 317

Konzultačné hodiny: pondelok     10.30 – 12.30 hod.