Marcela Rebrová

Mgr. Marcela Rebrová

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
interná doktorandka

E-mail: rebrova9@uniba.sk
Telefón:
Miestnosť: 308

Konzultačné hodiny: po dohode e-mailom cez MS Teams