Predmety

Kreatívne štúdio (rozhlas, TV)

Mediálny ateliér (rozhlas, TV)

Media system in Slovak Republic

Mediálne systémy krajín EÚ

Teória redigovania 2

Zahraničnopolitická žurnalistika

Žurnalistické žánre 3