Kristína Kaňuchová

Mgr. Kristína Kaňuchová 

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
interná doktorandka

E-mail: kanuchova9@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2091
Miestnosť: 308

Konzultačné hodiny po dohode e-mailom.