Kristína Kaňuchová

Mgr. Kristína Kaňuchová 

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
interná doktorandka

E-mail: kanuchova9@uniba.sk
Telefón:
Miestnosť: 308

Konzultačné hodiny: po dohode e-mailom cez MS Teams