Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PhDr. Ivan Sečík, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
odborný asistent

E-mail: ivan.secik@uniba.sk
Telefón: (+421 2) 59339712
Miestnosť: 306

Konzultačné hodiny: pondelok  12.30 – 13.15