Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Frédérique Hazeová

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
interná doktorandka

E-mail: hazeova1@uniba.sk
Telefón: (+421 59339701)
Miestnosť: 308

Konzultačné hodiny: streda: 09.00 – 11.00