Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Dávid Vido

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
interný doktorand

E-mail: vido10@uniba.sk
Telefón:
Miestnosť: 327

Konzultačné hodiny