Výskum

Výskumná prax, granty a štipendiá:

2021 – 2023    Vplyv médií na spoločenský status celebrít: premeny mediálneho obrazu Mariána Kočnera v slovenskej spoločnosti – zástupkyňa vedúcej projektu grantovej úlohy VEGA č. 1/0203/21;

2021                Prenos osobnej zodpovednosti ako moderný typ výhovorky a jeho postmoderné riešenie – spoluriešiteľka grantovej úlohy KEGA č. 008TTU-4/2019; Info: https://www.portalvs.sk/sk/prehlad-projektov/kega/12190

2019 – 2023    Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a  človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy – spoluriešiteľka grantovej úlohy APVV-18-0103; Info: https://uniba.sk/veda/vedecke-projekty-a-granty/apvv/apvv180103/

2018 – 2020    Filozofické a kozmologické aspekty chápania evolúcie vesmíru a miesta človeka v ňom – spoluriešiteľka grantovej úlohy VEGA č. 1/0549/18; Info: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kfdf/Personal/Plasienkova/Granty/Filozoficke_a_kozmologicke_aspekty_chapania_evolucie_vesmiru_a_miesta_cloveka_v_nom.pdf

2018                From Research to Policy Through Raising Awareness of the State of the Art on Social Media and Convergence – expertka pre hodnotenie relevancie štúdií v projekte HORIZON2020: COMPACT: (CALL: H2020-ICT-2016-2017); Info: https://cordis.europa.eu/project/id/762128/news

2016                Mocenské a normatívne aspekty médií v zmediálnenom svete – hosťujúca PhD-študentka, dizertačný výskum na Katedre médií, kognície a komunikácie Kodanskej univerzity  (Kodaň, Dánsko)

2014 – 2016    Vôľa k poriadku, normy a sociálna koordinácia konania – spoluriešiteľka grantovej úlohy VEGA č. 1/0778/13; Info: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kfdf/Personal/Visnovsky/Granty/Vola_k_poriadku.pdf

2015                Dansk sprog, kultur og samfund – štipendium Ministerstva vysokoškolského vzdelávania a vedy Dánskeho kráľovstva (Odense, Dánsko); Info: https://ufm.dk/en/education/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme/danish-summer-language-scholarships

2014                Dansk sprog, kultur og samfund – štipendium Ministerstva vysokoškolského vzdelávania a vedy Dánskeho kráľovstva (Odense, Dánsko); Info: https://ufm.dk/en/education/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme/danish-summer-language-scholarships

 

Oblasti záujmu výskumnej činnosti:

 

  1. Filozofia masmédií
  2. Problematika faktov a pravdy v post-faktickej resp. post-pravdivej ére
  3. Žurnalistika a dežurnalistika – výzvy zmediálneného sveta
  4. Úloha verejnoprávnych médií v globalizovanom online svete
  5. Úloha profesionálneho žurnalistu v ére dežurnalizácie médií
  6. Mocenské aspekty masmédií v globalizovanom svete
  7. Etické aspekty médií v online svete
  8. Dôsledky HEO a SEO na profesionálnu žurnalistiku
  9. Konštruktívna žurnalistika
  10. Žurnalistika riešení