Predmety

Bakalársky stupeň:                              

Filozofia pre žurnalistov                                  
Mediálny ateliér 1 (rozhlas)                            
Mediálny ateliér 2 (rozhlas)                 
Mediálny ateliér 3 (rozhlas)                            
Moderovanie 1, 2
Tvorba programových celkov  

Magisterský stupeň:

Kreatívne štúdio 1 (rozhlas)
Kreatívne štúdio 2 (rozhlas)
Moc, lobing a etika v masmédiách
Politická filozofia online médií / v príprave
Základy novinárskej argumentácie / v príprave

 

Kurzy pre zahraničných študentov v anglickom jazyku:
Classes in English for Erasmus & Exchange Students:

Power, Lobbying, and Ethics Within Mass Media (Summer semester)
Media System in Slovak Republic (Summer semester)

Oblasti zadaní bakalárskych a diplomových prác:

Rozhlasová žurnalistika
Konštruktívna žurnalistika
Výzvy z mediálneho sveta
Rozhlas a televízia Slovenska verzus európski vysielatelia verejnej služby
Úloha verejnoprávnych médií v globalizovanom online svete
Profesionálna žurnalistika verzus publikovanie laikov
Dôsledky straty publikačného privilégia tradičných masmédií
Médiá vo vzťahu k filozofickým systémom (moc, sloboda, demokracia, pravda a pod.)
Mocenské a etické aspekty masmédií v globalizovanom svete
Mocenské a etické aspekty žurnalistickej tvorby v dôsledkoch HEO a SEO

Konkrétne znenie názvu a zadania bakalárskej alebo diplomovej práce po dohode.