Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Predmety

Krajiny EÚ

Masmediálne právo 

Manažment médií

Mediálna legislatíva