Predmety

Krajiny EÚ
Mediálny ateliér 1 (televízia)
Politický zemepis
Medzinárodné vzťahy
Zahraničnopolitická žurnalistika