Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zdenka Krížová: Dobré PR prináša ľuďom jasné posolstvo

Všetci to poznáme. Telefonát cez Skype, hry na Xboxe, úlohy, ktoré za nás píše Word a štýlové prezentácie v PowerPointe. Operačný systém Windows a služby spoloč- nosti Microsoft sú už niekoľko rokov súčasťou nášho života. Nejednému Slovákovi možno pomohli k úspechu, pre niektorých sa však stali aj pracovnou náplňou. Zdenka Krížová, absolventka Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, navštívila budúcich novinárov a porozprávala im o svojej práci PR špecialistky v Microsoft Slovakia.

Z. Krížová po skúsenostiach v médiách začala pracovať v Microsofte. Ako sama tvrdí: „Práca v PR oddelení, navyše v oblasti informačných technológií, nebola mojím cieľom, avšak keď na tejto pozícii pracujem už niekoľko rokov, asi na tom niečo bude.“

PR ≠ marketing

Na úvod hovorila o  hlavných úlohách PR oddelenia vo veľkých korporáciách. Študenti sa spolu so Zdenkou Krížovou zhodli na názore, že cieľom je šírenie osvety v danom odbore, podpora úspešnosti projektov a oboznamovanie ľudí s novinkami na trhu. V princípe je teda úloha PR všade rovnaká a tvorí ju vytváranie pozitívnych vzťahov s verejnosťou či médiami, spracúvanie oznámení a správ širšiemu publiku. Novinárske zručnosti preto nie sú zbytočné ani v tejto oblasti.

Z. Krížová však študentov upozornila: „PR a marketing nie je to isté, a preto činnosť PR oddelenia, na ktorom pracujem, nemôže nikdy nahradiť akýkoľvek platený inzerát.“ Študenti sa dozvedeli množstvo informácií a dostali tiež užitočné rady. Stanovenie konkrétneho cieľa práce považuje Z. Krížová za základ úspechu akejkoľvek PR činnosti. „Je to odkaz pre ľudí, akési posolstvo, ktoré by sa mali dozvedieť,“ dodáva. Dôležité je tiež poznať cieľovú skupinu, ktorej sa venujeme, pretože každý prijímateľ má svoje špecifiká.

Čo však robiť, keď chceme úspešnosť svojej práce odmerať? Z. Krížová hovorí, že ide o dlhodobý proces. Ak si však stanovíme isté kritériá, počet výstupov v médiách, návštevnosť webovej stránky či dokonca urobíme prieskum verejnosti pred kampaňou a po nej, potom sa dá vyhodnotiť úspešnosť našej práce a prípadne sa poučiť z vlastných chýb.

 


So šéfom na Skype

Tím Microsoft Slovakia tvorí asi sto zamestnancov. Ak navštívite ich sídlo v bratislavskom biznis centre, nečudujte sa, že si mnohí z nich medzi sebou tykajú, bez zreteľa na ich postavenie vo firme. „Dress code“ ako strašiak pracovníkov v mnohých odvetviach tu nie je podstatný. Slovenský Microsoft je jednou zo 180 celosvetových pobočiek známej firmy. S  kolegami v zahraničí preto Zdenka Krížová komunikuje často, najmä počas internetových konferencií. Svojich nemeckých či amerických kolegov vtedy zdraví cez webovú kameru. Okrem toho relatívne malá slovenská pobočka prijíma tlačové správy z centrály v Spojených štátoch, ale aj z lokálnych centier v Európe.

Ako vyzerá pracovný deň PR špecialistky v Microsofte? „Dôležitý je monitoring tlače a médií, aby som sa zorientovala, potom kontrolujem e-maily a snažím sa odpovedať na otázky médií,“ hovorí Zdenka Krížová. Samozrejmosťou sú interné porady, plánovanie a koordinácia ďalších činností. „To všetko sa môže odohrať aj menej formálne, na pracovnom obede,“ dodáva s úsmevom.

 


Kancelária na Kamzíku

Je práca v Microsofte pre študentov lákavá? Hoci sme sa podrobne oboznámili len s jedným oddelením, niekoľko zaujímavostí nás naozaj zaujalo. Veď komu by sa nepáčila možnosť pracovať polovicu mesiaca z domu? Ten ale môžete vďaka moderným technológiám a všadeprítomnému internetu vymeniť za kaviareň, detské ihrisko či prírodu. „Nevýhodou v takomto prípade môže byť stieranie rozdielov medzi reálnym pracovným časom a súkromím, a tak človek často pracuje viac než by mal,“ hovorí Z. Krížová a zvýrazňuje ďalšiu spojitosť PR činnosti s novinárskym povolaním. Žijeme rýchlo a človek sa snaží prispôsobovať práve technológiami, umožňujúcimi pracovať odkiaľkoľvek.

V Microsofte sú „výdobytky techniky“ na prvom mieste. Potvrdzuje to aj téma jednej z interných súťaží, ktorú nedávno pre zamestnancov pripravilo PR oddelenie. „Cieľom bolo pracovať jeden deň inde ako v kancelárii a ukázať, že nový produkt od spoločnosti Microsoft je dostupný kdekoľvek a s akýmkoľvek zariadením,“ opisuje na záver svojej prednášky Z. Krížová.

S mobilmi, notebookmi a bezdrôtovým internetom sa pracovníci roztrúsili po kaviarňach, nákupných strediskách, niektorí aj do svojich domácností. Nestačilo to však na víťaza, ktorý sa pri práci odfotil priamo na vrchu Kamzík, ktorý sa týči nad Bratislavou. Ako vidíte, kreativita sa cení v každej oblasti a nie je tomu inak ani v Microsofte.

text: Matúš Dávid

foto: Kristián Čekovský