Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zabudnite na halušky!

Anglický sprievodca po Slovensku - Spectacular Slovakia, vidí našu krajinu inak než my, všetci ostatní.

 

„Forget about halušky,“ názov jedného z príspevkov v tohtoročnom sprievodcovi po Slovensku nazvanom Spectacular Slovakia, ktorého vybrané články vznikli na základe spolupráce redakcie The Slovak Spectator a Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. „Zabudnite na halušky,“ titulok, ktorý dáva tušiť, že tento knižný sprievodca po našej krajine nebude len o tom, ako sa dostať z bodu A do bodu B alebo – kedy sú otvorené ktoré múzeá. Ponúka oveľa viac. Nielen čitateľovi, ale aj svojim tvorcom.
„Edícia Spectacular Slovakia nie je nová, sprievodcovia vychádzajú od roku 1995 každý rok. Spočiatku sme pozývali renomovaných zahraničných novinárov a nechali sme ich dva mesiace cestovať po Slovensku a zoznamovať sa s ním. Boli to oni, kto napokon vytvoril sprievodcu, na ktorom bolo zaujímavé práve to, že sme našu krajinu mohli vidieť očami cudzinca,“ hovorí Ján Pallo, riaditeľ vydavateľstva a dodáva, že spočiatku vydávali približne dvestostranový magazín, a práve v tomto roku prešli na nový formát, klasický, „sprievodcovský“. Ten má však nielen popísať pamiatky, ale prináša aj príbehy osobností, ktoré preslávili jednotlivé regióny, alebo historické udalosti, ktoré im dali osobitný punc.

„Nápad na zmenu konceptu prípravy cestovateľa vznikol počas nočnej cesty vlakom do Košíc so šéfredaktorkou Beátou Balogovou, redaktorkou Janou Liptákovou a našim externým spolupracovníkom z Veľkej Británie, Howardom Swainsom. Ten nebol na Slovensku prvý raz, podieľal sa na tvorbe jedného z predchádzajúcich ročníkov, ale zapáčilo sa mu u nás tak, že sa znova vrátil. A keď rýchlik dorazil do Košíc, na svete bol nápad, myšlienka nového projektu,“ dodáva riaditeľ.

Už to nebol len magazín vytvorený jedným zahraničným autorom, ale spoločné dielo novinára z cudziny a slovenských študentov žurnalistiky. „Študenti sa aj predtým zaujímali o prax u nás, ale mohli sme vyhovieť len niekoľkým z nich. Pomáhali sme im pri každom kroku písania článku s cieľom publikovania ho v niektorom z našich titulov. Tieto skúsenosti sme zúžitkovali aj v projekte nazvanom Get trained and then get published, Nauč sa a a potom uverejni, a študenti sa tak v úzkej spolupráci so skúsenými novinármi začali podieľať na tvorbe sprievodcu. Dvanásti až šestnásti zväčša v regiónoch, odkiaľ pochádzali, hľadali zaujímavé miesta, dobré tipy, ktoré si potom odsúhlasili pri stretnutí so zahraničným novinárom a našimi redaktormi a mohli sa pustiť do práce,“ vysvetľuje Ján Pallo. Spoluprácu v takejto forme privítala aj Svetlana Hlavčáková, vedúca Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a neskôr sa do  projektu pridali aj študenti  z iných univerzít. „Podmienkou bolo, aby slušne ovládali angličtinu, pretože tá bola ich pracovným jazykom,“ hovorí a dodáva, že všetko čo publikujú vychádza v anglickom jazyku. Sprievodcu si možno kúpiť v kníhkupectvách, aj cez to najväčšie internetové, dá sa dokonca stiahnuť aj vo forme PDF z internetu, a hoci sa nám, Slovákom, zrejme bude čítať kvôli angličtine ťažšie, iný pohľad na Slovensko je určite prínosom.

Čo na to študenti? Doteraz ich na projekte pracovalo okolo päťdesiat a väčšina bola spokojná. „Niektorí sa síce vzdali už počas formovania nového projektu, ale väčšina bola nadšená,“ dodáva Ján Pallo.

Čo bude ďalej? Ďalšie ročníky. Ale iné. Ak spočiatku vydávali rok čo rok sprievodcov zameraných na celé Slovensko, teraz sa začínajú špecializovať. Novinkou tohto roka je cestovateľ po Košickom regióne a v tých ďalších by chceli postupne predstaviť aj ďalšie regióny Slovenska.

Peter Kubínyi
Foto: Jana Liptákova

Študenti s jedným z prednášajúcich, Yuri Dojčom