Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Yuri Dojc na Katedre žurnalistiky

„Mojím najväčším strachom je, že si zabudnem vziať fotoaparát,“ povedal úspešný fotograf Yuri Dojc so slovenskými koreňmi, ktorý žije v Kanade, na začiatku svojej návštevy na Katedre žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislave. Yuri Dojc bol jedným prednášajúcich, ktorí na katedre vystúpili v rámci workshopov (workshop o fotografii) organizovaných redakciou týždenníka The Slovak Spectator v rámci spoločného projektu s katedrou Get trained and then get published. Výsledkom projektu má byť realizácia reprezentatívneho periodika Spectacular Slovakia.

            Na začiatku stretnutia so študentmi niekoľkokrát zdôraznil, že vlastne nemôže prednášať. Podľa neho totiž neexistujú žiadne správne zásady fotografovania alebo všeobecne platné pravidlá, akými by sa mal riadiť fotograf. Preto ani on sám nemôže radiť, čo robiť a čo nie. Vyhlásil, že jeho jediným zámerom je – inšpirovať.

„In entertainment you get what you expect, in art you get something you did not know even exists.“ (angl., „Od zábavy dostanete to, čo očakávate, v umení dostanete niečo, o čom ste nevedeli, že vôbec existuje.“), zdôraznil Yuri Dojc moc umeleckého videnia. Na otázku, ako vníma kompozíciu povedal, že sa pri nej dá hovoriť o tzv. zlatom uhle, t. j. o mieste, ktoré oko sleduje najviac. Avšak ako vzápätí dodal, namiesto potreby kompozície, jestvuje rovnaká potreba dekompozície. Fotografie netreba robiť dokonalé, pretože dokonalosť je nudná. Skôr sa očakáva nájsť nedokonalé momenty, o ktoré sa môže oko oprieť a skúmať ich.

Pri fotografovaní je najdôležitejšia špecifická osobnosť fotografa, tvrdí. Všetko, čo je na fotke, je iba odrazom vnútorného cítenia človeka, ktorý ju robí. Uviedol príklad spolužiaka na škole, kde študoval. Vraj bol neuveriteľne nudný a rovnako nudné boli aj jeho fotky. Podľa slov Yuriho Dojca to je dobrý základ, aby sa nikto nehral na niečo, čo nie je, ale aby fotografoval v súlade so samým sebou.

Väčšinu času rozprával o vlastných zážitkoch z fotografovania. Snažil sa tlmočiť praktické skúsenosti a poradiť, čoho by sa mali študenti potenciálne vyvarovať. Hovoril aj o momentoch, kedy nie je bezpečné fotiť. „Je lepšie tú fotku neurobiť, ako dostať po hube, lebo to nestojí za to.“

Podelil sa aj o zábavné momenty zo svojej kariéry. „Fotil som reklamu na topánky a modelka ležala nahá na stole. Vošiel niekto do štúdia a opýtal sa: Prečo je nahá? A ja som povedal: inšpiruje ma to.“

Podľa reakcií zúčastnených študentov sa slávnemu fotografovi podaril jeho zámer - inšpirovať študentov a povzbudiť ich do ďalšej tvorby.

Peter Nagy, 2. ročník (boZU)
Foto: Jana Liptáková

 

Vizitka Yuri Dojc

Yuri Dojc sa narodil 12. mája 1946 vo východoslovenskom meste Humenné. V roku 1954 sa s rodičmi presťahoval do Bratislavy. Tu navštevoval základnú, neskôr strednú technickú školu, a po jej skončení pokračoval v štúdiu psychológie na Univerzite Komenského. V roku 1968 cestoval do Anglicka, kde zostal po tom, ako vojská Varšavskej zmluvy obsadili Československo. Po presťahovaní do Kanady študoval fotografiu na Ryerson Polytechnical Institute v Toronte (1971 až 1974). V roku 1975 si otvoril vlastný fotoateliér a naštartoval svoju úspešnú kariéru, v ktorej pracoval pre najväčšie spoločnosti a reklamné agentúry po celom svete.