Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výsledky súťaže ŠVOK na Katedre žurnalistiky FiF UK z 11. apríla 2011

1. miesto
Meno: Bc. Lenka Krnáčová, 1.roč. Mgr.
Téma: Kulturologické vzdelávanie vysokoškolákov audiovizuálnou formou spojenia s moderovaním v študentskom klube. Podtitul: Čo dali svetu 60-te roky.
Pedagóg: Dr. Viera Lehoczká, PhD.

2. miesto
Meno: Bc. Jana Močková, 1.roč. Mgr.
Téma: Umenie? Ani nie (séria publicistických prejavov z oblasti výtvarného umenia)
Pedagóg: Dr. Viera Lehoczká, PhD.

3. miesto
Meno: Natália Šepitková, 2. roč. Bc.
Téma: Relácia Femme Aktiv – Rakovina krčka maternice (rozhlasová nahrávka)
Pedagóg: Dr. Danica Hlinková

Všetkým účastníčkam a účastníkom súťaže, ako aj oceneným prvým trom umiestneným víťazkám súťaže srdečne gratulujeme.

PhDr. Viera Lehoczká, PhD.
gestorka súťaže ŠVOK