Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Viera Sabová: Autor, grafik a ilustrátor sú ako spojené nádoby

Študentom žurnalistiky prednášala
odbor
níčka na grafiku novín

Žurnalistika často nie je len o získavaní informácií a pretváraní myšlienok do viet. To, čo publikum zaujme, je aj grafické stvárnenie novín, ktoré by redakcie nemali podceňovať. O tom študentov tretieho ročníka žurnalistiky presvedčila Viera Sabová, grafická dizajnérka a bývalá artdirektorka týždenníka Žurnál. Budúci novinári sa tak dozvedeli, že zrkadlo nemusí visieť iba na stene, ale že grafici takto označujú aj presný zákres upravovanej novinovej strany, do ktorého sa zaznačuje rozmiestnenie textu, poznámok či fotografií.

Viera Sabová počas prednášky opísala proces tvorby novín, na ktorého začiatku je plánovanie a na konci tlač konkrétneho čísla. Podľa jej názoru môže byť novinársky prejav akokoľvek obsažný, ale ak nemá zaujímavé vizuálne prevedenie, neosloví väčšie množstvo čitateľov. „Grafik je ten, kto u čitateľa vytvára pocit,“ poznamenala grafická dizajnérka, ukazujúc pritom na staré výtlačky časopisov.

Grafička dala tvár mnohým novinárskym prejavom, niektoré z časopisov, na ktorých dizajne sa sama podieľala, priniesla ukázať aj študentom. Budúcim novinárom na prednáške ozrejmila, aké sú najnovšie trendy v typografii a poukázala aj na najčastejšie chyby pri zalamovaní novín. „Text musí byť vzdušný a nesmie unaviť čitateľovo oko,“ povedala. Podľa jej názoru, mimoriadne dôležitá je spolupráca autora, ilustrátora a grafika. Ak nespolupracujú ako jeden tím, môže sa novinársky prejav stať neprehľadným, chaotickým a viesť k dezorientácii čitateľa. Na záver prednášky dostali priestor aj študenti a grafickej dizajnérke kládli otázky alebo prezentovali vlastné postrehy. Na otázku, aká je podľa nej budúcnosť printových grafikov pri súčasnom trende presúvania informácií na web, odpovedala: „Krása grafiky môže prežiť aj vo webovom prostredí. Technológie aj v tejto oblasti ponúkajú takmer neobmedzené možnosti.“

Grafickí pracovníci by podľa názoru Viery Sabovej nemali nasledovať len predvolené schémy, ale mali by sa pokúsiť dodať novinám a časopisom viac originality v spôsobe zalamovania. Najdôležitejšie je docieliť súlad textu a obrazu.

 

Marcela Rebrová