Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Úspech našich študentov na študentskej vedeckej konferencii

V piatok 10. decembra na medziuniverzitnej Študentskej vedeckej odbornej a umeleckej konferencii v  Trnave reprezentovali našu Katedru žurnalistiky za pedagógov PhDr. Viera Lehoczká, PhD. a traja študenti (Ján Klíma (2. roč. MGR), Peter Hanák (3. roč. BC) a Veronika Klindová (2. roč. BC).  Konferenciu organizovala Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Hlavnou prioritou bolo snaha porovnať úroveň kvality odbornej a vedeckej činnosti študentov z jedenástich zúčastnených vysokých škôl, resp. univerzít z celého Slovenska, umožniť výmenu informácií a skúseností z vedeckej a odbornej oblasti, taktiež  z oblasti študijných plánov výučby, ako aj  zvýšiť odbornú činnosť teoretickej a praktickej prípravy vo vedeckej problematike. Zároveň bolo zámerom konferencie podnietiť záujem študentov o kooperáciu a zdravú konkurenciu. Medziuniverzitná  súťaž študentov sa  konala sa v troch sekciách – marketingovej komunikácie, masmediálnej a umeleckej komunikácie.

Z celkového počtu 43 zúčastnených súťažiacich, dvaja z našich študentov  úspešne obhájili 3. miesto, a to  Ján Klíma v sekcii masmediálnej komunikácie  (vedúca práce PhDr. Viera Lehoczká, PhD.)  a Peter Hanák v sekcii umeleckej komunikácie (vedúci práce PhDr. Zdenko Cho). Študenti boli ohodnotení cenami vo forme knižných poukážok. Srdečne blahoželáme.

(vl)