Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Univerzitné štúdium žurnalistiky v digitálnom prostredí

O konferencii s názvom - Univerzitné štúdium žurnalistiky v digitálnom prostredí

Novembrové vedecké konferencie majú na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského už dlhodobú tradíciu a nebolo tomu inak ani tento november. V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016 usporiadala katedra 16. novembra konferenciu s názvom Univerzitné štúdium žurnalistiky v digitálnom prostredí. Informácie, ktoré na nej odzneli mali spoločný menovateľ - boli pre začínajúcich študentov.

Na konferencii vystúpili pedagógovia i doktoranti s príspevkami, ktoré boli úvodom do štúdia novinárčiny. Miloš Horváth hovoril o klasickej i modernej rétorike, o tom, ako sa dá využiť v novinárskej praxi. Ako skonštatoval, dnes za dobrého rečníka pokladáme človeka, ktorý je dobrý manipulátor, čo odporuje antickému chápaniu rétoriky. Peter Kubínyi sa vo svojom príspevku zameral na prácu s informáciami v printových médiách, konkrétne na to, akým spôsobom získavať a triediť informácie, ktoré novinár získa v teréne. "Geografická mapa sveta vyzerá inak ako mediálna mapa sveta. Sú to práve informácie, čo vytvára náš obraz o jednotlivých svetadieloch či krajinách sveta," skonštatovala v prednáške o Selektívnych procesoch v televíznom spravodajstve Simona Mikušová. Že by si novinári mali overovať informácie, ktoré získajú na internete, to prízvukovala Fréderique Hazéová, keď hovorila o špecifikách informačných zdrojov v internetovom prostredí. Spomenula aj konkrétny prípad: fotografia sýrskeho chlapca ležiaceho medzi hrobmi svojich rodičov vyvolala veľký mediálny ohlas. "Nakoniec sa však ukázalo, že fotografia bola fingovaná." Ďalší dvaja vystupujúci, Ján Hargaš a Martin Strižinec, sa sústredili na premeny rozhlasu na začiatku 21. storočia. Ako konštatoval Martin Strižinec, každý deň počúvajú na Slovensku rádio tri milióny ľudí, a to v priemere viac ako tri hodiny.

V druhej časti konferencie vystúpil Ľubomír Bajaník, ktorý zaujal poslucháčov nielen svojou prednáškou o vzniku a vývoji Televízneho štúdia Bratislava v rokoch 1956 až 1970, pričom sa zameral predovšetkým na spravodajstvo, ale tiež množstvom dobových dokumentov a fotografií. Dávid Vido sa venoval histórii a vývoju súkromných televízií na Slovensku a ďalší vystupujúci, Ján Hacek, hovoril o lojalite recipientov k spravodajským portálom na Slovensku. Vychádzal pritom z vlastného jeden a polročného výskumu. Zaujal aj informáciou, že na slovenských spravodajských portáloch strávia ľudia v priemere bez šiestich sekúnd celú hodinu! Na záver konferencie vystúpila Simona Lucia Horváthová, venovala sa príčinám a dôsledkom prepájania printových  internetových médií.  Hovorila aj o nevýhodách internetovej žurnalistickej tvorby, ktorú, podľa jej slov, ovplyvňuje napríklad aj dizajn webu. Práca s internetovými verziami printových médií kladie neprimerané požiadavky na redaktorov, ktorí nie sú odborne pripravení na prácu v multimediálnych redakciách.

V závere konferencie upozornila vedúca katedry žurnalistiky Svetlana Hlavčáková na ďalšie problémy, ktoré s novinárskou tvorbou súvisia a aj tieto témy boli súčasťou zaujímavej diskusie.

Peter Kubínyi
 
Foto: autor