Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Tibor Mattyašovský: „Novinárom by malo byť prirodzené nedehonestovať iných ľudí.“

O novinárskej etike a jej (ne)dodržiavaní v médiách prišiel študentom žurnalistiky prednášať Tibor Mattyašovský

V stredu, 18. apríla navštívil Katedru žurnalistiky šéf spravodajstva televízie Markíza, Tibor Mattyašovský. Témou besedy, ktorej sa zúčastnili prváci magisterského stupňa, bola novinárska etika a jej (ne)dodržiavanie v spravodajských reláciách. Šéf spravodajstva na úvod študentom objasnil proces tvorby večerného spravodajstva od rannej porady a výberu témy až po odvysielanie príspevku v Televíznych novinách. Ako sám povedal, redaktori každý deň stoja pred otázkou, či to, čo chcú divákovi priniesť, je v súlade s etikou. A vraj je občas medzi tým etickým a neetickým skutočne tenká čiara. Podľa Tibora Mattyašovského je mimoriadne dôležité, aby redaktor konzultoval tému s viacerými osobami, práve preto, aby sa pri jej spracovaní predišlo prípadnému porušeniu etických noriem. Zároveň dodal, že chybou začínajúcich redaktorov je, že chcú reportáž spracovať celkom sami a bez väčšej konzultácie, čím chcú dokázať svoju samostatnosť. „Chybou začínajúcich novinárov je, že sa snažia dokázať, že vedia priniesť reportáž aj sami. Komunikovať o téme však nie je hanba.“

Vedúci spravodajstva Markízy zároveň objasnil základné princípy spravodajstva, ktorými sú objektívnosť a nestrannosť a v súvislosti s týmito princípmi poukázal na problém, ktorému čelia súčasné médiá – je ním hodnotiaci charakter. Podľa neho by sa novinári v spravodajstve mali vždy vyhýbať hodnoteniu a mali by vedieť oddeliť komentáre od faktov. Ako sám povedal: „Novinárska práca je o dôkazoch a faktoch, nie o domnienkach.“ V súvislosti s týmto problémom by malo byť pre novinára kľúčové overovanie zdrojov a používanie správnej terminológie. Počas prednášky sa vedúci spravodajstva zaoberal témami ako ochrana osobných údajov, skrytá reklama, ochrana ľudskej dôstojnosti či ochrana maloletých. Všetky tieto aspekty musí novinár počas práce zohľadňovať. Šéf spravodajstva televízie Markíza zároveň povedal, že vždy sa snaží svojim redaktorom dôverovať, pretože každý z nich by mal sám vedieť odhadnúť, čo je vhodné priniesť divákovi a čo nie. Ako povedal počas besedy: „Novinárom by malo byť prirodzené nedehonestovať iných ľudí.“ Redaktor by tak mal vždy pred spracovaním reportáže zvážiť aj možný dopad svojho konania.

Na záver besedy si Tibor Mattyašovský pre študentov pripravil aj praktické ukážky toho, v akých konkrétnych prípadoch novinári pri spracovávaní citlivých tém zlyhali. O každom videu so študentmi diskutoval a zároveň presne poukázal na to, v čom spočíval rozpor medzi danou reportážou a etickým kódexom.

Etika by mala byť pre novinárov jedným zo základných princípov, ktorými by sa mali riadiť. Ako sa študenti dozvedeli, v spravodajstve je potrebné zvažovať nielen výber témy, ale aj jej samotné spracovanie. A ako na záver besedy dodal Tibor Mattyašovský, každá téma sa vždy dá spracovať tak, aby bola v súlade s etikou.

Marcela Rebrová