Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúrovo pero 2012

Študenti si zmerali sily v písaní novinárskych príspevkov

Dáša Račková z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave získala v tohtoročnom vyhodnotení súťaže Štúrovo pero 2012 prvé miesto v kategórii Novinárske príspevky vysokoškolákov za profesionálne spracovanie aktuálnych tém s dôrazom na riešenie problémov občanov so zrakovým a pohybovým postihnutím.

V tejto kategórii súťažilo päťdesiat prác od dvadsiatich autorov z troch slovenských univerzít a troch vysokých škôl. Porota, ktorej predsedal profesor Andrej Tušer konštatovala, že počet súťažiacich sa tento rok oproti vlaňajšku zvýšil, ale tiež to, že pokiaľ ide o kvalitu, príspevky boli veľmi rozdielne. Ak hovoríme o žánroch, najviac bolo rozhovorov, poznámok, analytických príspevkov a úvah.

Druhú priečku obsadila Magdaléna Švecová z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, tretie miesto získala Veronika Pilátová z tej istej fakulty a prémiu Gabriela Gažová z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

(bub)