Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študentská vedecká konferencia

I.                Ján Klíma – 1. r. Mgr.

S láskou o kultúre

 

II.           Hrnčiarová Lucia – 1. r. Mgr.

Digitálna priepasť

 

III.      Vitková Zuzana, Andrej Majláth– 2. r. Bc.

TV profil osobnosti

    

IV.      cena Literárneho informačného centra

       Janka Močková– 3. r. Bc.

Rozhlasové pásmo


SRDEČNE BLAHOŽELÁME

PhDr. Viera Lehoczká, PhD.