Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študentská vedecká a odborná konferencia

Druhého apríla 2012 sa zrealizovala súťaž študentských prác v rámci celofakultného kola ŠVOK – Študentskej vedeckej a odbornej konferencie. V súvislosti s nadchádzajúcim výročím Katedry žurnalistiky FiF UK bol do poroty prizvaný ako čestný hosť  šéfredaktor denníka SME Mgr. Matúš Kostolný. Z desiatich súťažných prác komisia vybrala tri víťazné práce v poradí:

1. miesto: Emília Kormaníková, 2. roč. Mgr. Film Slzy komika

2. miesto: Andrea Varagyová 2. roč. Bc. Konšpiračné teórie

3. miesto Veronika Klindová, David Tvrdoň Relácia Kuvik – prezentácia rozhlasového vysielania

Gestorka ŠVOK: PhDr. Viera Lehoczká, PhD.