Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študenti žurnalistiky na návšteve Európskej komisie v Bruseli

Dozvedieť sa viac o fungovaní Európskej komisie priamo v jej sídle. To bol cieľ informačnej návštevy Európskej komisie v Bruseli určenej študentom vysokých škôl a doktorandom, ktorá sa konala v dňoch 18. až 20. októbra 2017. Zúčastnili sa jej aj štyria zástupcovia Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Dvojdňový program bol rozdelený na návštevu sídla Európskej komisie v budovách Charlemagne a Berlaymont a na návštevu Stáleho zastúpenia SR pri EÚ.

Základné informácie o fungovaní Európskej komisie a jej funkcii ako výkonného politického orgánu Európskej únie vysvetlil študentom na prednáške Jo Vandercappellen z EK. Jacek Truszczyński z ekonomického a finančného oddelenia Komisie zase predstavil investičný plán pre Európu.

Študenti žurnalistiky a budúci novinári sa z výkladu zástupkyne komunikačného direktorátu Michelle Gill dozvedeli, že Európska komisia ponúka pre žurnalistov zaoberajúcich sa európskymi témami vlastné audiovizuálne služby – videozáznamy, zvukové záznamy či archív fotografií. Zároveň si prezreli tlačovú miestnosť, kde denne o dvanástej bývajú pravidelné tlačové konferencie zástupcov Európskej komisie tlmočené do viacerých jazykov. Pozoruhodná bola i návšteva televízneho štúdia informačného servisu Európskej únie, ktorý zabezpečuje EK pod názvom Europe by Satellite. Televízne štúdio si môžu na vysielanie bezplatne prenajať novinári všetkých krajín EÚ, ktorí pracujú na európskych témach v Bruseli. Okrem toho, televízny informačný servis Europe by Satellite, poskytuje profesionálom z médií živé prenosy z tlačových konferencií, plenárnych zasadnutí či záznamy z rokovaní Rady EÚ. Formou videí tak pokrýva dianie vo všetkých dôležitých európskych inštitúciách vrátane Európskeho parlamentu aj Európskej centrálnej banky a prostredníctvom satelitu ho šíri a poskytuje žurnalistom z krajín EÚ či mimo nich.

Napriek tomu, že sa exkurzia konala počas európskeho samitu, čo je pre hovorcov a komunikačné oddelenie EK najvyťaženejší čas, našli si ho aj na to, aby porozprávali o svojej práci.  Zástupca multimédia tímu Európskej komisie a bývalý grécky novinár Vangelis Demiris prezradil aj zopár zákulisných zaujímavostí o monitoringu médií či poradách s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudeom Junckerom. Expert na sociálne médiá Pablo Perez Armenteros vysvetlil, akú úlohu má v Európskej komisii desaťčlenný tím pre sociálne siete, ktorý spravuje profily Komisie na portáloch Facebook, Twitter, Youtube, Google+ a snaží sa zodpovedať všetky otázky a podnety na nich zverejnené. Bližšie informácie o výmennom programe Erazmus+ a možnostiach mobility aj pre študentov doktorandského štúdia zase účastníkom poskytol zástupca z oddelenia vzdelania, mládeže, športu a kultúry EK. 

Počas prijatia v Stálom zastúpení Slovenskej republiky pri Európskej únii ozrejmili zástupcovia zo slovenských ministerstiev financií, práce a z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ich úlohu v Bruseli ako aj základy fungovania Stáleho zastúpenia.

„Takéto návštevy organizujeme už niekoľko rokov minimálne raz ročne. Ich cieľom je, aby budúci novinári či politológovia lepšie spoznali fungovanie európskych inštitúcií. Naše oddelenie tiež zvykne študentom žurnalistiky prezentovať prácu Zastúpenia a aj to, ako komunikujeme s médiami,“ vysvetlila dôvod zahraničnej exkurzie tlačová a komunikačná tajomníčka Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ingrid Ludviková, ktorá devätnástich študentov a pedagógov v Bruseli sprevádzala.

Okrem študentov žurnalistiky z FF UK sa návštevy zúčastnili aj študenti žurnalistiky z FF UKF v Nitre, študenti politológie z KU v Ružomberku či študenti SPU v Nitre.

Mgr. Veronika Ševčíková