Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študenti žurnalistiky na medzinárodnej konferencii v Terste

V dňoch 9. až 11. mája 2012 sa vybraní študenti druhého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia a prvého ročníka magisterského stupňa štúdia pod pedagogickým vedením Mgr. Miloša Horvátha, PhD. zúčastnili na medzinárodnej študentskej konferencii v Terste s názvom „Ako by vyzerala dnešná Európa bez akýchkoľvek integračných procesov?“ (How would Europe look today if there were no EU?).

Trojdňová konferencia, organizovaná Európskou esperantskou úniou, pozostávala z dvoch blokov. V doobedňajších hodinách prebiehali prednášky renomovaných osobností viažuce sa k najvypuklejším problémom európskej integrácie, na ktoré plynulo nadväzovali poobedňajšie workshopy rozdelené do troch sekcií – politickej, ekonomickej a historickej. Počas nich si aj študenti našej katedry mohli vymieňať názory a postoje na fungovanie Európskej únie so svojimi kolegami z iných európskych krajín.

Celú konferenciu finančne zastrešila Európska komisia a účasť slovenských študentov malo pod záštitou Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Miloš Horváth