Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študenti na návšteve OSN vo Viedni

Študenti prvého a druhého ročníka žurnalistiky navštívili v rámci predmetu Globálne výzvy (nielen) pre žurnalistov jednu zo štyroch centrál OSN, ktorá sa nachádza vo Viedni. Cieľom študijnej cesty bolo predstaviť budúcim novinárom činnosť tejto medzinárodnej organizácie  a zároveň im sprostredkovať stretnutie s predstaviteľmi mediálnych oddelení viacerých organizácií a agentúr OSN a ukázať možnosti, ktoré im OSN ponúka.

Študentov programom previedol Martin Nesirky, niekdajší hovorca bývalých generálnych tajomníkov OSN Pan Ki-muna a Kofiho Annana, dnes riaditeľ Informačného centra OSN. Úlohou tejto inštitúcie je práve komunikácia činnosti jednotlivých súčastí OSN, ako aj jej strešnej agendy, ktorou sú Ciele udržateľného rozvoja, smerom k médiám a verejnosti. Viaceré študentky s Martinom Nesirkym pripravili aj video rozhovor.

Nesirky pritom poukazoval najmä na skutočnosť, že OSN dokáže novinárom poskytnúť či sprostredkovať množstvo zaujímavých príbehov ľudí z celého sveta. "Aj tu vo Viedni máme v dispozícii obrovské množstvo príležitostí a odborníkov, od špecialistov na veľrybie piesne po odborníkov na atómovú energiu," vysvetlil študentom. Je tak podľa neho len na na novinároch, aby túto možno využili.

Okrem Martina Nesirky sa študenti a študentky stretli s predstaviteľmi piatich organizácií OSN - UNIDO, CTBTO, UNODC, IAEA, UNOOSA. Počas prezentácií pozvaných hostí z týchto organizácií sa okrem informácií o náplni ich práce dozvedeli, čo všetko môžu novinári získať spoluprácou s inštitúciami OSN. Akým spôsobom môžu používať fotografie z databáz jednotlivých agentúr OSN, kde nájdu štatistické zdroje a kde príbehy bežných ľudí priamo z terénu. Napríklad hoci aj príbeh tanzánijského roľníka, ktorému pomohla Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (IAEA) pri vyhubení muchy ce-ce.
Študijnú cestu v rámci programu Svet medzi riadkami spolufinancoval SlovakAid.