Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Slovenský veľvyslanec v Írsku na katedre pri káve

V pondelok, 6. júna 2016 sa učitelia Katedry žurnalistiky FiF UK v Bratislave stretli s absolventom katedry, súčasným veľvyslancom Slovenskej republiky v Írsku, Jeho Excelenciou Dušanom Matulayom. Podujatie sa konalo v kontexte s blížiacim sa historicky prvým predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej únie, čo slovenskí veľvyslanci hodlali využiť na zatraktívnenie projektu EÚ a jej politiky doma, medzi vlastnými občanmi.
Počas šiestich mesiacov bude Slovensko tvárou a hlasom EÚ, čo predstavuje príležitosť posilniť postavenie Slovenska v únii. V komornej atmosfére pán veľvyslanec predstavil pedagógom katedry nielen prestížnu stránku tejto úlohy pre našu krajinu, ale najmä náročnú povinnosť, ktorá jej z predsedníctva vyplýva. Prípravu prvého slovenského predsedníctva v Rade EÚ označil za jednu kľúčových priorít súčasnej vlády v oblasti zahraničnej politiky.
Pri káve odzneli i otázky týkajúce sa života Írov či slovenskej komunity v Írsku, a Dušan Matulay sa nevyhol ani opisu cesty, ktorá ho priviedla z masových médií do diplomatických služieb. Pedagógovia ocenili jeho prísľub zapojiť sa v budúcom akademickom roku aj do výučby, počas ktorej sa podelí o svoje skúsenosti so študentmi.

Mgr. Miloš Horváth, PhD.